Στην επιλογή αυτή μπορούμε να εκτυπώσουμε μαζικά τα παραστατικά μας


Τα φίλτρα που μας δίνονται ειναι:


  • Από (ημερομηνία έκδοσης)
  • Έως (ημερομηνία έκδοσης)
  • Τύπος παραστατικού
  • Συναλλασσόμενος
  • Αντίγραφα παραστατικού (Πρωτότυπο , στέλεχος ,και τα δύο)


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Was ist ein Hilfe-Entwicklungstool?