Στον πίνακα αυτό μπορούμε να ρυθμίσουμε τις μονάδες μέτρησης που θα χρησιμοποιούμε στα προϊόντα/εμπορεύματά μας.Το prototype κατά την εγκατάστασή του έχει 3 βασικές κατηγορίες1 - Χωρίς (το χρησιμοποιούμε στις υπηρεσίες όπου δεν έχει νόημα η μόνάδα μέτρησης)


2,3 - Τεμάχιο, ΚιλόΗ συντομογραφία είναι απαραίτητη καθώς αυτή εμφανίζεται στο παραστατικό που δημιουργείται, για οικονομία χώρου.Στη έκδοση v.2.1 προστέθηκε η δυνατότητα συσχέτισης των μονάδων μέτρησης του prototype με τις αντίστοιχες  του mydata της ΑΑΔΕ:


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Nachrichten und Informationen όber Hilfe-Entwicklungstools und -software