Στην καρτέλα αυτή αποθηκεύουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εμφανίζονται πάνω στα παραστατικά που εκδίδουμε.


Το πεδίο e-mail είναι απαραίτητο σε περίπτωση που επιθυμούμε να στέλνουμε παραστατικά σε πελάτες με την ενσωματωμένη δυνατότητα αποστολής e-mail.


Από την έκδοση ν2.1.57 προστέθηκε η καρτέλα Εγκαταστάσεις, όπου μπορούμε να προσθέσουμε υποκατάστημα της εταιρείας μας και να επιλέξουμε την κατάστασή του (ενεργή, ή μή ενεργή)ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή των στοιχείων εταιρείας θα επηρεάσει και όλα τα παραστατικά που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα.Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Vorteile eines Hilfe-Entwicklungstools