Στην επιλογή απόθεμα μπορούμε να διαχειριστούμε το απόθεμα ενός προϊόντος ή εμπορεύματος.


Η εισαγωγή ή εξαγωγή μιας ποσότητας ενός προϊοντός ή εμπορεύματος μπορεί να γίνει αυτόματα (με την εισαγωγή παραστατικού),  είτε χειροκίνητα, με την εισαγωγή απο την συγεκριμένη καρτέλα


Στην αυτόματη εισαγωγή/εξαγωγή θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής:


Α) Στη καρτέλα του είδους θα πρέπει στο πεδίο "Τύπος" να υπάρχει η επιλογή  Προϊόν ή εμπόρευμα

Β) Στον τύπο παραστατικού να υπάρχει η ανάλογη τιμή (αυξάνει ή μειώνει) στην επιλογή "Επιρροή αποθέματος"
Στην χειροκίνητη εισαγωγή /εξαγωγή αποθέματος πρέπει να βάλουμε τα παρακάτω στοιχεία


  • Ημερομηνία κίνησης
  • Τύπο κίνησης (εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορέυματος-προϊόντος)
  • Κωδικό είδους ή μόνο το barcode να υπάρχει
  • Ποσότητα της κίνησης
  • Την αξία μονάδας
  • Και αν θέλουμε κάποιο σχόλιο για την συγεκριμένη κίνηση


Αν η κίνηση έχει γίνει αυτόματα εμφανίζεται και το σχετικό παραστατικό με το οποίο έγινε η κίνηση
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Funktionsreicher EBook-Editor