Από την έκδοση ν2.1.103 έχει προστεθεί η δυνατότητα αυτόματης αποστολής προβλημάτων αναβάθμισης της βάσης, μέσα από την εφαρμογή απευθείας στην Codebb.Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: CHM, PDF, DOC und HTML Hilfeerstellung von einer einzigen Quelle aus