Στην καρτέλα αυτή μπορούμε να ρυθμίσουμε τους τύπους παραστατικών που μπορούμε να εκδόσουμε από την επιλογή παραστατικά
Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσουμε έιναι τα εξής:


  • Το όνομα του στοιχείου (π.χ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)
  • Την συντομογραφία που θα εμφανίζεται στο παραστατικο (π.χ  ΤΔΑ)
  • Τη σειρά έκδοσης , αν υπάρχει (π.χ  Α )
  • Τον αριθμό του τελευταίου εκδομένου παραστατικού για τον συγκεκριμένο τύπο παραστατικού . Αν είναι καινούριος τύπος βάζουμε 0 , ένω αλλιώς βάζουμε τον αριθμό του τελευταίου εκδομένου παραστατικού.
  • Την επιλογή "Επιρροή υπολοίπου ", η οποία ελέγχει την ταμειακή κίνηση. Αν το τιμολόγιο είναι προς πελάτη , η έκδοσή του αυξάνει το "χρεος" του προς εμάς, άρα πρέπει να επιλέξουμε Αυξάνει.
  •  Την επιλογή "Επιρροή αποθέματος", πως δηλαδή συμπεριφέρεται το αποθέμα του προϊόντος ή εμπορεύματος μας στην αποθήκη. Όταν πουλάμε ένα προϊόν το αποθεμά μας μειώνεται.
  • Την επιλογή "Τύπος συνναλλασόμενου" η οποία ρυθμίζει ποιους συνναλλασόμενους (Πελάτες & προμηθευτές) αφορά ο συγεκριμένος τύπος παραστατικού.


ΝΟΤΕ: Επιλέγοντας έναν τύπο παραστατικού που ήδη υπάρχει, κάποια πεδία είναι προσυμπληρωμένα, ή δεν επιδέχονται αλλαγή, ανάλογα με τον τύπο που επιλέξαμε. π.χ:


Από την έκδοση ν2.1.103 υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης (με κενά δεδομένα) του τύπου παραστατικού που έχουμε δημιουργήσει .
Πατώντας το κουμπί που δείχνει η παρακάτω φωτογραφία.


Επίσης προστέθηκε η δημιουργία τύπου παραστατικού από τα προσυμπληρωμένα πρότυπα:
Στην καρτέλα εκτυπώσεις μπορούμε να επιλέξουμε το template εκτύπωσης με βάση τον τύπο παραστατικού.

Προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο κατακόρυφες εκτυπώσεις. Η οριζόντια εκτύπωση μπορεί να είναι διαθέσιμη μετά από συνεννόηση του πελάτη με τους διαχειριστές.


Στις προεπιλεγμένες παρατηρήσεις μπορούμε να τοποθετήσουμε παρατηρήσεις - σημειώσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται σε όλα τα παραστατικά του ίδιου τύπου.


Στην επιλογή "Στατικό κείμενο στο κάτω μέρος του παραστατικού" μπορούμε να τοποθετήσουμε ελεύθερο κείμενο (μέχρι 4 γραμμές) το οποίο θα  εμφανίζεται σε όλα τα παραστατικά του ίδιου τύπου.Επιλέγοντας το κουμπί "Εύρεση φορμών κατακόρυφης εκτύπωσης",  υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης των φορμών για όλα τα είδη παραστατικών.


Στην καρτέλα Λογότυπο, με την επιλογή αρχείου λογοτύπου, προσθέτουμε το λογότυπο που επιθυμούμε, στον συγκεκριμένο τύπο παραστατικού που έχουμε επιλέξει να επεξεργαστούμε.

Στην καρτέλα Watermark, με την επιλογή αρχείου watermark, προσθέτουμε το λογότυπο που επιθυμούμε, στον συγκεκριμένο τύπο παραστατικού που έχουμε επιλέξει να επεξεργαστούμε.


Στην καρτάλα Στοιχεία Εκδότη, μπορούμε από την έκδοση ν2.1.103 να γράψουμε το δικό μας κείμενο εκδότη (ή να τροποποιήσουμε το υπάρχον), το οποίο θα εμφανίζεται στα παραστατικά της της συγκεκριμένης σειράς.

 

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Funktionsreicher Multiformat-Hilfsgenerator