Στην καρτέλα των ειδών μπορούμε να εισάγουμε τα εμπορεύματα - προϊόντα - υπηρεσίες.Στη φόρμα Εισαγωγή Είδους χρειάζεται υποχρεωτικά να εισάγουμε τα παρακάτω.


  • Κωδικό είδους (οτιδήποτε θέλουμε, αρκεί να μην υπάρχει ήδη αποθηκευμένος σε άλλο είδος)
  • Περιγραφή του είδους
  • Την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει (πώλησης και αγοράς)
  • Την μονάδα μέτρησής του
  • Τον τύπο, αν είναι δηλαδή εμπόρευμα , προϊόν ή υπηρεσία ( αν δεν δηλώσουμε τον τύπο σαν προϊόν ή εμπόρευμα δεν θα επιτρέπονται οι κινήσεις στην αποθήκη).


Προαιρετικά, μπορούμε να βάλουμε barcode για εύκολη αναζήτηση του είδους καθώς και την τρέχουσα τιμή πώλησης /αγοράς του είδους.


Υπάρχει επίσης η επιλογή που αφορά συγκεκριμένα είδη πληροφορικής (Άρθρο 39Α Φ.Π.Α.) . Το επιλέγουμε, αν το είδος ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Μπορείτε να διαβάσετε παραπάνω λεπτομέρειες για αυτήν την ρύθμιση στην ενότητα Οδηγίες ρύθμισης Άρθρο 39Α Φ.Π.Α.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης δικού μας barcode σαν extra δυνατότητα σε ορισμένους barcode printers.
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Hilfedokumente einfach erstellen