Στα παραστατικά τα details μοιράστηκαν σε 2 tabs για να υπάρχει αρκετός χώρος για την εισαγωγή γραμμών


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis Hilfeverfassungsumfeld