Στις ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις παραστατικών -> Τύποι παραστατικώνέχει προστεθέι ενα νέο πεδίο "Προεπιλεγμένες παρατηρήσεις"Στην περίπτωση που επιθυμούμε κάποιο κείμενο να εμφανίσεται στην περιοχή των παρατηρήσεων των παραστατικών σε όλα τα παραστατικά του ίδιου τύπου (π.χ αριθμός λογαριασμού τραπέζης) , αποθηκέυουμε το κέιμενο εδώ.


Όταν επιλέξουμε το τύπο παραστατικού στην δημιουργία νέου παραστατικού αν υπάρχει τιμή θα φέρει την προεπιλεγμένη τιμή στο πεδίο παρατηρήσεις. Φυσικά έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε αλλαγή πάνω στο παραστατικό πριν την αποθήκευση.


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: CHM-Hilfedokumente einfach erstellen