Το update tool χρησιμεύει σε όλα τα προγράμματα της Codebb για κατέβασμα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Kostenloser Qt Help-Dokumentationsgenerator