Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες απο τις οποίες αποτελείται το prototype.


Για τις επιλογές που εμφανίζονται στην toolbar αριστερά ανατρέξτε στην ενότητα "βοηθητικά προγράμματα".

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis CHM-Hilfedokumentationsgenerator