Στις ρυθμίσεις έχει προστεθεί μια νέα επιλογή "Αποθήκευση παραστατικών σε pdf κατά την αποθήκευση


Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή , ένα αντίγραφο se μορφή pdf (και για το πρωτότυπο και για το στέλεχος) αποθηκεύονται στον φάκελο "copies" της εφαρμογής κατα την αποθήκευση κάποιου παραστατικού.Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: EPub-Bόcher fόr das iPad verfassen