Δημιουργία ζεύγους ειδικών κωδικών πρόσβασης 39α


Στην υπηρεσία 39α συνδεόμαστε αποκλειστικά με ζεύγος Ειδικών Κωδικών Πρόσβασης.Δεν συνδεόμαστε με τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet για λόγους ασφαλείας.

Οι κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet χρησιμοποιούνται μόνο για να εκδοθεί το ζεύγοςειδικών κωδικών πρόσβασης για τη «Διαθέσιμη Υπηρεσία»: «Υπηρεσία άρθρου 39α, παρ.5 κώδικα ΦΠΑ» από την Εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών.
Αναφορικά με τους ειδικούς κωδικούς πρόσβασης, απαιτείται ένα διαφορετικό ζευγάρι ειδικών κωδικών για κάθε υπηρεσία που λειτουργεί με τη χρήση αυτών. Δηλαδή ειδικοί κωδικοί που έχουν εκδοθεί για χρήση άλλης υπηρεσίας, όπως η Διαδικτυακή Υπηρεσία Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία 39α.Με τη χρήση των ειδικών κωδικών, επιτυγχάνεται μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., προστατεύοντας το χρήστη από διαρροή των κωδικών του στο TAXISnet.


Τυχόν διαρροή κάποιου ειδικού κωδικού είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη αφού αρκεί η ακύρωση του και η έκδοση νέου.Δείτε αναλυτικότερα τις Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις για Ειδικούς Κωδικούς Πρόσβασης.Ζεύγος ειδικών κωδικών για την υπηρεσία 39α μπορεί να εκδώσει οποιοσδήποτε έχει κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, ανεξαρτήτως εάν είναι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή όχι. Ο έλεγχος του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο στην προσπάθεια εγγραφής και πραγματοποίησης συναλλαγής στα πλαίσια του άρθρου.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Funktionsreicher Hilfegenerator